Kringloop De Stal
Dr. Van Noortstraat 137a
2266GV Stompwijk

info@kringloopdestal.nl

ANBI

Kringloop De Stal is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Gegevens met betrekking tot ANBI

Stichting Kringloop De Stal
RSIN of fiscaal nummer: 853 651 966
Inschrijving KvK-nummer: 59808047
Bankrekening: NL87RABO0153229195
Opgericht: 23 januari 2014

Secretariaat

Hoefblad 28
2266 JE Leidschendam
T: 071 5802331
E: secretariaat@kringloopdestal.nl

Bestuurssamenstelling

Mieke Hogervorst, voorzitter
Jaap de Jong, secretaris
Aad van Boheemen, penningmeester
Astrid Hilgersom, bestuurslid

Doelstelling

De doelstelling is het inzamelen en verkopen van gebruikte goederen en het uit de opbrengst daarvan verschaffen van middelen aan organisaties met de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). De H. Laurentiuskerk, die de komende jaren nog grote financiële verplichtingen heeft, is een instelling die voor een aanzienlijke bijdrage in aanmerking komt.

Beleidsplan

Kringloop ‘De Stal’ begon als snuffelmarkt, waarvan de opbrengst bestemd was voor de restauratie van de kerk en de pastorie. Deze restauratie begon in april 2010 en was medio augustus 2013 voltooid. Toen de restauratie voltooid was, vonden de vrijwilligers het zinvol om van de oprengst van de snuffelmarkt een bredere groep goede doelen van middelen te voorzien. Uitgangspunt blijft een groep vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor goede doelen. Goede doelen die de status van ANBI of SBBI hebben. Om dit te bereiken is op 23 januari 2014 Stichting Kringloop De Stal opgericht. Het bestuur bestaat uit drie personen. Het is de bedoeling het aantal bestuursleden uit te breiden.

Beloningsbeleid

Stichting Kringloop De Stal is een vrijwilligersorganisatie. Voor de bestuurders geldt dat er geen beloning of vergoeding tegenover het verrichte werk staat. Er word
onkostenvergoeding gehanteerd. De vrijwilligers hebben het recht om voorstellen te doen voor een gift aan een goed doel.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Kringloop De Stal was tot en met 31 december 2013 een werkgroep van de parochie kern H. Laurentius te Stompwijk. De baten en de lasten werden tot die datum verantwoord in de jaarrekening van de parochie.

De baten en lasten van de snuffelmarkt komen vanaf 1 januari 2014 voor rekening van de Stichting. De op balansdatum aanwezige winkelinrichting en de voorraad gebruikte goederen worden gewaardeerd op nihil.

De volledige financiële verantwoording over 2016 is te bekijken via deze link (PDF).